Drept penal

INFRACȚIUNEA DE  ÎNȘELĂCIUNE PREV. ȘI PED. DE ART. COD PENAL. Săvârșirea infracțiunii de înșelăciune  independent de executarea contractelor încheiate prin inducerea în eroare. 

Curtea de Apel Constanța a decis că în cazul infracțiunii de înșelăciune prevăzută de Codul Penal în art. 244 nu este afectată tipicitatea infracțiunii chiar dacă ulterior contractele ce au fost încheiate prin inducere în eroare au fost executate. În fapt, inculpatul a încheiat un contract de prestări servicii de telefonie mobilă în vederea achiziționării a două telefoane mobile prin prezentarea unor acte de identitate false. Instanța de fond a considerat că elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune nu sunt întrunite, întrucât contractele au fost executate prin achitarea unui avans. Curtea de Apel a statuat că infracțiunea de înșelăciune prin folosirea de nume sau calități mincinoase sau prin alte mijloace frauduloase constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă. Instanța a hotărât că săvârșirea infracțiunii de înșelăciune nu este condiționată de existența intenției de neexecutare a contractului. Prin încheierea contractelor de servicii, inculpatul a achiziționat cele două telefoane la un preț mai mic decât cel ce ar fi fost plătit în cazul în care ar fi fost cumpărate „la liber”, paguba producându-se astfel pentru partea civilă. Achitarea unor sume ce reprezintă parte din prețul telefoanelor sau a ratelor din abonament nu duce la exonerarea de răspundere penală, întrucât contractele au fost încheiate prin inducere în eroare, iar infracțiunea se consumă în momentul în care se produce o pagubă. Tipicitatea infracțiunii este realizată independent de modul de executare al contractelor: „legea sancționează inducerea în eroare a unei persoane prin folosirea de manopere dolosive, în scopul producerii unei pagube, iar intenția inculpatului reiese, cu certitudine, din modul de operare, ce vizează folosirea identității unei alte persoane. De asemenea, intenția inculpatului și scopul urmărit sunt evidențiate și de conduita ulterioară a acestuia, în sensul valorificării imediate a celor două telefoane, dar și de modul în care s-a derulat încheierea și executarea celorlalte contracte, prin folosirea aceluiași mod de operare”. (Decizia Penală nr. 304/P din 28 martie 2019, pronunțată de Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a Curții de Apel Constanța)

Leave A Comment

Call Now