Dreptul Familiei

Infractiunea de abandon de familie in modalitatea prevazuta de art. 378 alin. 1 lit c cod penal, anume neplata, cu rea-credinta, timp de trei luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca. Termen introducere plangere prealabila.

În M. Of. nr. 135 din 20 februarie 2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 2/2020  prin care s-a dezbătut sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul penal nr. 11.252/256/2017,  referitoare la termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) C. pr. pen. în cazul infracțiunii de abandon de familie, prevăzute de art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzută în art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen., termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) C. pr. pen. –  de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei – curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei.

Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează: a) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei; b) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării, și c) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție al răspunderii penale.

 Sediul materiei:

Art. 378 (Abandon de familie) alin. (1) lit. c) din Codul penal

„(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte:

(…)

c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească”.

Art. 296 (Termenul de introducere a plângerii prealabile) din Codul de procedură penală

„(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când persoana îndreptățită a reclama a aflat despre săvârșirea faptei”.

Prin Decizia nr. 2/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul penal nr. 11252/256/2017, stabilind că: „în cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzută în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, –  de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei – curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei.

Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează: a) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei; b) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării, și c) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție al răspunderii penale”.

Previous Post

Leave A Comment

Call Now